projekty, posudky, poradenství

Úvod

   Naše firma zajišťuje komplexní činnost a poradenství v oblasti pozemních staveb. Předmětem naší nabídky je zejména projektová činnost v investiční výstavbě a poradenská činnost v oblasti pozemních staveb, stavební fyziky a problematiky energetické náročnosti staveb. Kromě těchto činností nabízíme výkon technického dozoru a zajištění kompletních inženýrských služeb v rámci jednotlivých fází projektu.

 

   Kromě vlastní tvůrčí práce je hlavním cílem firmy usnadnit práci ostatním architektům, projektantům a investorům během celého procesu realizace staveb, především pak během její projektové a předprojektové fáze, a přispět tak ke zkvalitnění a zefektivnění jejich díla.  

 

   Naši činnost provádíme na základě patřičných oprávnění a plně v souladu s legislativními požadavky a požadavky klienta. Nabízíme individuální přístup ke každému klientovi se snahou o splnění věcných i časových nároků na zakázku.

 

 

 

 

 

 


 

© 2010 www.petrsuchanek.cz

www stránky a optimalizace

Autograph - Admin NG