projekty, posudky, poradenství

Energetický štítek obálky budovy

Nabízíme zpracování energetického štítku obálky budovy pro nové i stávající budovy dle požadavků normy ČSN 73 0540-2/2011.

Máte-li zájem o zpracování energetického štítku obálky budovy nebo průkazu energetické náročnosti budovy, kontaktujte nás e-mailem: info@petrsuchanek.cz nebo telefonicky: +420 605 513 322.

Co je energetický štítek obálky budovy?

Energetický štítek obálky budovy je přehledný dokument podávající informaci o splnění požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy. Je určitou analogií energetických štítků elektrických spotřebičů, avšak je stanoven na základě hodnocení dle technické normy ČSN 730540-2/2011. Součástí energetického štítku je i Protokol k energetickému štítku obálky budovy. Obsahem protokolu k energetickému štítku obálky budovy je základní soubor údajů  popisujících tepelné chování budovy a jejich konstrukcí, zatímco energetický štítek obálky budovy obsahuje klasifikaci prostupu tepla obálkou budovy a její grafické vyjádření.

 

Proč se zpracovává energetický štítek obálky budovy?

Energetický štítek budovy společně s jeho protokolem je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby, která se předkládá ke stavebnímu řízení. V případě, kdy klient žádá o finanční dotaci v rámci dotačního programu, bývá zpravidla energetický štítek obálky budovy povinnou přílohou k žádosti.

 

Hodnoty energetického štítku obálky budovy jsou obsaženy též v průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), jehož náležitosti jsou upraveny dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Více je o průkazu energetické náročnosti budovy uvedeno na samostané stránce.

 

Energetický štítek obálky budovy

Suchánek s. r. o.

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

telefon: +420 605 513 322

info@petrsuchanek.cz

www.petrsuchanek.cz
office:                                                

Hybešova 308/61

Brno 

602 00

 

 

pobočka:                                              

Ořechovská 563

Křižanov

594 51

 


 

© 2010 www.petrsuchanek.cz

www stránky a optimalizace

Autograph - Admin NG