projekty, posudky, poradenství

Odborný posudek Nová zelená úsporám

Nabízíme odborný posudek (energetický posudek, projekt zateplení)  a technickou podporu pro podání žádosti v dotačním programu Nová zelená úsporám.

Co můžeme nabídnout v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám?

Zajistíme komplexní technickou podporu pro podání žádosti o dotaci na zvolená energeticky úsporná opatření v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZÚ). Jedná se zejména o:

 • poradenství v oblasti zateplování staveb, alternativních zdrojů energie a návrhu nových rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • energetické hodnocení budovy (energetický posudek) pro dotační program Nová zelená úsporám zpracované energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění ke zpracování průkazu, energetického auditu a energetického posudku podle zákona č. 406/2000 Sb. 
 • zaměření stávajícího stavu budovy a vytvoření stavební dokumentace v případě, že klient nemá dokumentaci k budově k dispozici
 • dodávka projekčních prací – vypracování projektu na vybraná energeticky úsporná opatření s možností doložení se žádostí o dotaci
 • specializovaná energetická studie s vyhodnocením navržených opatření pro potřebu vyplnění a podání žádosti k programu

Máte-li zájem o zpracování energetického hodnocení budovy (energetického posudku) pro dotační program Nová zelená úsporám, kontaktujte nás e-mailem: info@petrsuchanek.cz nebo telefonicky: +420 605 513 322.

O programu Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR a jeho financování a řízení je zajišťováno Státním fondem životního prostředí České republiky. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, která povedou k výraznému snížení emisí oxidu uhličitého a emisí dalších znečišťujících látek.

Program je zaměřený na úspory energie podporou investic do snižování energetické náročnosti stávajících rodinných a bytových domů (např. stavební opatření a kvalitní zateplování staveb při rekonstrukcích) a na efektivní využití zdrojů energií - jedná se například o podporu náhrady neekologického zdroje vytápění (např. výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem). Program Nová zelená úsporám podporuje také výstavbu nových rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Kompletní seznam podporovaných opatření je uveden na webových stránkách dotačního programu.

O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní. Je však nutné stanovit způsobilost výdajů dle aktuálních podmínek dotačního programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných budovách, ale nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště. Předpokladem je investice do jednoho či více opatření spadajícího do některé ze tří podporovaných oblastí:

 • rodinné domy - dotace jsou určeny pro rodinné domy na území celé České republiky dle podmínek příslušné výzvy
  • A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (např. dotace na zateplení obálky budovy - výměna oken, dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy) 
  • B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • C. Efektivní využití zdrojů energie (např. výměna neekologický zdrojů tepla na vytápění, instalace solárních fototermických a fotovoltaických systémů, instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu)
 • bytové domy
  • A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů (např. dotace na zateplení obálky budovy - výměna oken, dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy) - oprávněnými žadateli jsou pouze vlastníci bytových domů na území hlavního města Prahy dle podmínek příslušné výzvy (mimo území hlavního města Prahy je možné požádat o dotace pro bytový dům z programu IROP - více k našim službám v rámci energetického hodnocení pro dotační program IROP je uvedeno na stránce Energetická hodnocení pro dotace)
  • B. Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností - dotace je určena pro bytové domy na území celé České republiky dle podmínek příslušné výzvy
  • C. Efektivní využití zdrojů energie (např. výměna neekologický zdrojů tepla na vytápění, instalace solárních fototermických a fotovoltaických systémů, instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu) - dotace je určena pro bytové domy v Praze dle podmínek příslušné výzvy (mimo území hlavního města Prahy je možné požádat o dotace pro bytový dům z programu IROP - více k našim službám v rámci energetického hodnocení pro dotační program IROP je uvedeno na stránce Energetická hodnocení pro dotace)

Suchánek s. r. o.

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

telefon: +420 605 513 322

info@petrsuchanek.cz

www.petrsuchanek.cz
office:                                                

Hybešova 308/61

Brno 

602 00

 

 

pobočka:                                              

Ořechovská 563

Křižanov

594 51

 


 

© 2010 www.petrsuchanek.cz

www stránky a optimalizace

Autograph - Admin NG