projekty, posudky, poradenství

Energetická hodnocení pro dotace IROP, OPŽP, OPPIK a další

Nabízíme energetické hodnocení (energetický posudek, průkaz energetické náročnosti budovy PENB atd.) pro dotace z programů IROP, OPŽP, OPPIK, NZÚ a další.

Jaké jsou naše služby v oblasi energetických hodnocení pro dotační programy?

V rámci naší činnosti v oblasti energetického hodnocení se zabýváme také energetickými posouzeními pro dotační programy:

 • IROP - Integrovaný regionální operační program
 • OPŽP - Operační program životní prostředí
 • OPPIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • NZÚ - Nová zelená úsporám (více informací k dotačnímu programu Nová zelená úsporám je uvedeno na samostatné stránce)
 • a další.

 

Ve fázi projektové přípravy nabízíme zpracování předběžné studie energetických opatření (např. návrh zateplení budovy, možnost využití alternativních zdrojů energie apod.) z hlediska splnění dotačních kritérií v oblasti energetické náročnosti, energetických úspor, snižování emisí CO2 nebo využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) dle požadavků příslušné výzvy dotačního programu.

 

Pro žádost o financování projektu v rámci příslušné výzvy dotačních programů nabízíme zpracování například následujících dokumentů:

IROP

 • energetické hodnocení budovy dle požadavků IROP (výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III), které zahrnuje:
  • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. pro stav před realizací opatření a pro stav po realizaci navrhovaných opatření
  • protokol výpočtu solárních zisků s uvedenou hodnotou celkových využitelných solárních zisků – jedná se o součást energetického hodnocení u žádosti o podporu na instalaci solárních termických kolektorů
  • protokol výpočtu úspor primární energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla – jedná se o povinnou součást energetického hodnocení v případě žádosti o podporu, jejíž součástí je instalace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
  • výpočet úspory CO2 – jedná se o součást energetického hodnocení u žádosti o podporu, kdy součástí projektu je výměna zdroje tepla a zároveň dochází ke změně paliva

OPŽP

 • energetický posudek pro OPŽP, průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., energetický štítek obálky budovy dle normy ČSN 730540-2 (2011) dle požadavků OPŽP - 100. výzva (Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie)
 • průkaz energetické náročnosti budovy a protokoly výpočtů k průkazu energetické náročnosti budovy dle požadavků OPŽP - výzva 61 (Prioritní osa 5: Energetické úspory - Specifický cíl: 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov)
  • průkaz energetické náročnosti budovy je vyžadován pro prokázání splnění požadavku na energetickou náročnost budovy v úrovni pasivního standardu dle podmínek výzvy

OPPIK

 • energetický posudek pro OPPIK zpracovaný podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb. a podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. pro účely programu podpory Úspory energie – Výzva II
 • průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. včetně protokolů vyžadovaných k průkazu energetické náročnosti budovy pro účely programu podpory Úspory energie – Výzva I – aktivita: Energeticky efektivní budovy

Energetická hodnocení pro dotační účely jsou zpracována energetickým specialistou zapsaným v Seznamu energetických specialistů MPO, který je oprávněn zpracovávat energetický audit, energetický posudek a průkaz dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb.

 

Máte-li zájem o zpracování energetického hodnocení pro dotační účely, kontaktujte nás e-mailem: info@petrsuchanek.cz nebo telefonicky: +420 605 513 322.

Suchánek s. r. o.

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

telefon: +420 605 513 322

info@petrsuchanek.cz

www.petrsuchanek.cz
office:                                                

Hybešova 308/61

Brno 

602 00

 

 

pobočka:                                              

Ořechovská 563

Křižanov

594 51

 


 

© 2010 www.petrsuchanek.cz

www stránky a optimalizace

Autograph - Admin NG