projekty, posudky, poradenství

Naše služby v energetice staveb

Výkon činnosti energetického specialisty v rámci zpracování energetický auditů, energetických posudků, energetický štítků a průkazů energetické náročnosti budovy PENB. Poradenská činnost v oblasti úspor energie.

  • auditorská a expertní činnost v oblasti spotřeby a úspor energie
  • energetická náročnost staveb
  • energetický audit dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 480/2012 Sb.
  • energitický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 480/2012 Sb.
  • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb.
  • specializované energetické studie a posudky
  • energetické hodnocení objektu a nebo energetický posudek pro dotační účely (Nová zelená úsporám, IROP, OPŽP, OPPIK, program Panel atd.)
  • energetický štítek obálky budovy dle ČSN 730540 Tepelná ochrana budov
  • hodnocení nízkoenergetických, pasivních staveb a staveb s "nulovou" spotřebou energie
  • odborné výpočty a posudky v oblasti alternativních zdrojů energie (fotovoltaické systémy, solární kolektorové soustavy, tepelná čerpadla, zemní výměníky, ....)

Suchánek s. r. o.

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

telefon: +420 605 513 322

info@petrsuchanek.cz

www.petrsuchanek.cz
office:                                                

Hybešova 308/61

Brno 

602 00

 

 

pobočka:                                              

Ořechovská 563

Křižanov

594 51

 


 

© 2010 www.petrsuchanek.cz

www stránky a optimalizace

Autograph - Admin NG