projekty, posudky, poradenství

Legislativa a normy v oblasti energetického hodnocení budov

Vybrané legislativní předpisy, ze kterých vychází energetický audit, energetický posudek, průkaz energetické náročnosti budovy a hodnocení energetické náročnosti objektu

 

[1] Zákon č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií v platném znění, vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu s platností od 1. července 2006

 

[2] Zákon č. 103/2015 Sb. o hospodaření energií v platném znění, vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu s platností od 10. dubna 2015, kterým se mění Zák.č. 406/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

[3] Vyhláška č. 118/2013 Sb. o energetických specialistech s platností od 9. května 2013

 

[4] Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR s platností od 20. prosince 2012, upravuje předchozí Vyhl. 425/2004 Sb.

 

[5] Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách, vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ze dne 29. března 2013

 

[6] Vyhláška MPO č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

 

[7] Vyhláška MPO č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

 

[8] Vyhláška MPO č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

 

[9] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

 

Vybrané normy, ze kterých vychází hodnocení energetické náročnosti objektu

 

[10] ČSN 73 0540 -1 Tepelná ochrana budov - Část 1 : Termíny a definice - Veličiny pro navrhování a ověřování.

 

[11] ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2 : Požadavky, kterou se stanoví tepelně technické vlastnosti konstrukcí i celé budovy.

 

[12] ČSN 73 0540 -3 Tepelná ochrana budov - Část 3 : Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování.

 

[13] ČSN 73 0540 -4Tepelná ochrana budov - Část 4 : Výpočtové metody pro navrhování a ověřování.

 

[14] ČSN EN ISO 13790 (73 0317) Tepelné chování budov – Výpočet potřeby energie na vytápění, kterou se stanoví potřeba energie na vytápění.

 

[15] ČSN EN 832 (73 0564) Tepelné chování budov – Výpočet potřeby energie na vytápění – Obytné budovy, kterou se stanoví potřeba energie na vytápění obytných budov.

 

[16] ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody, kterou se stanoví potřeba energie na ohřev teplé vody.

 

[17] ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů, kterou se stanoví potřeba energie na chlazení vzduchu.

 

[18] ČSN EN 15193-1 (73 0323) Energetické hodnocení budov - Energetické požadavky na osvětlení – Část 1 : Stanovení energie pro osvětlení, kterou se stanoví potřeba energie na umělé osvětlení.

 

[19] ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž.

[20] ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení.

[21] ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva.

[22] ČSN 38 3350 Zásobování teplem – Všeobecné zásady.

[23] ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu.

Suchánek s. r. o.

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

telefon: +420 605 513 322

info@petrsuchanek.cz

www.petrsuchanek.cz
office:                                                

Hybešova 308/61

Brno 

602 00

 

 

pobočka:                                              

Ořechovská 563

Křižanov

594 51

 


 

© 2010 www.petrsuchanek.cz

www stránky a optimalizace

Autograph - Admin NG