projekty, posudky, poradenství

Osvětlení a oslunění staveb

Hodnocení denního osvětlení, oslunění, příp. zastínění staveb, místností a pozemků. Návrh osvětlovacích otvorů obytných, občanských a průmyslových staveb ve vztahu k zajištění hygienicky požadovaných světelných podmínek.

denní osvětlení

 • výpočet a posouzení denního osvětlení v budovách
 • výpočet a posouzení sdruženého osvětlení v budovách
 • návrh velikosti osvětlovacích otvorů (oken, světlíků) z hlediska denního, popř. sdruženého osvětlení
 • vyhodnocení vlivu novostavby na změnu úrovně denního osvětlení v okolní zástavbě
 • výpočet a hodnocení osvětlení prostřednictvím světlovodů, návrh velikosti a rozmístění světlovodů v místnosti
 • návrh osvětlovacích otvorů (oken, světlíků) průmyslových a zemědělských objektů při zajištění požadovaných světelných podmínek v interiéru
 • expertní a specializované posudky pro účely stavebního řízení
 • posudek soudního znalce

 

oslunění (proslunění, zastínění)

 • výpočet a posouzení celkové doby proslunění obytných staveb dle ČSN 730541
 • výpočet a posouzení celkové doby proslunění pozemků sloužících k rekreaci v okolí obytných
 • analýza oslunění v rámci hmotové studie
 • expertní a specializované posudky pro účely stavebního řízení
 • hodnocení a návrh hmoty nového objektu z hlediska oslunění
 • posudek soudního znalce

 

obr1.jpg

Suchánek s. r. o.

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

telefon: +420 605 513 322

info@petrsuchanek.cz

www.petrsuchanek.cz
office:                                                

Hybešova 308/61

Brno 

602 00

 

 

pobočka:                                              

Ořechovská 563

Křižanov

594 51

 


 

© 2010 www.petrsuchanek.cz

www stránky a optimalizace

Autograph - Admin NG