projekty, posudky, poradenství

Souhrn stavebně-fyzikálních požadavků kladených na budovy z hlediska proslunění

LEGISLATIVA

 

ČSN 734301                      Obytné budovy

Tato norma stanoví požadované hodnoty proslunění pro obytné budovy.

 

POŽADAVKY

 

Dodržení funkčních požadavků zajišťuje v budovách zejména prevenci psychofyziologických poruch uživatelů a jejich světelnou pohodu.

Proslunění obytných místností budovy je požadováno z hygienických důvodů, aby bylo využito přirozených baktericidních účinků slunečního záření.

 

Posuzována je Celková doba proslunění (celková doba oslunění)

 

Obytná místnost se považuje za prosluněnou, jsou-li splněny následující podmínky

  1. půdorysný úhel slunečních paprsků hlavní přímkou roviny okenního otvoru musí být nejméně 25°, hlavní přímka roviny je přímka, která je průsečnicí této roviny s vodorovnou rovinou
  2. přímé sluneční záření musí po stanovenou dobu vnikat do místnosti okenním otvorem nebo otvory krytými průhledným a barvy nezkreslujícím materiálem, jejichž celková plocha vypočtená ze skladebných rozměrů je rovna nejméně jedné desetině podlahové plochy místnosti; nejmenší skladebný rozměr osvětlovacího otvoru musí být alespoň 900 mm; šířka oken umístěných ve skloněné střešní rovině může být menší, nejméně však 700 mm
  3. sluneční záření musí po stanovenou dobu dopadat na kritický bod v rovině vnitřního zasklení ve výšce 300 mm nad středem spodní hrany osvětlovacího otvoru, ale nejméně 1 200 mm nad úrovní podlahy                     posuzované místnosti
  4. výška slunce nad horizontem musí být nejméně 5°
  5. při zanedbání oblačnosti musí být dne 1. března doba proslunění nejméně 90 minut
  6.  v rámci rodinných domů musí být prosluněna minimálně ½ celkové obytné plochy domu
  7. v rámci bytů musí být prosluněna minimálně 1/3 celkové obytné plochy bytu

Venkovní zařízení a pozemky v okolí obytných budov sloužící k rekreaci jejich obyvatel, mají mít alespoň polovinu plochy prosluněnou nejméně 180 minut dne 1. března.

 

DIAGRAM ZASTÍNĚNÍ pro účely vyhodnocení celkové doby proslunění

 

 os5.jpg

Suchánek s. r. o.

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

telefon: +420 605 513 322

info@petrsuchanek.cz

www.petrsuchanek.cz
office:                                                

Hybešova 308/61

Brno 

602 00

 

 

pobočka:                                              

Ořechovská 563

Křižanov

594 51

 


 

© 2010 www.petrsuchanek.cz

www stránky a optimalizace

Autograph - Admin NG