projekty, posudky, poradenství

Stavební tepelná technika staveb

Odborná poradenská činnost v oblasti tepelně-izolačních vlastností materiálů a konstrukcí, posuzování tepelných mostů a konstrukčních detailů.

Předmětem naší odborné činnosti je především posouzení staveb z hlediska tepelné ochrany budov a optimálního návrhu dílčích stavebních konstrukcí a konstrukčních detailů. Docílení kvalitního vnitřního prostředí v budovách závisí v tomto ohledu na mnoha faktorech, které je možné velice dobře vyčíslit.

 

 V rámci tohoto oboru tedy můžeme nabídnout následující činnosti:

 

 • výpočet a posouzení součinitele prostupu tepla stavební konstrukce a s ním i související návrh tloušťky tepelné izolace stavebních konstrukcí
 • posouzení průměrného součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí, vypracování energetického štítku obálky budovy
 • posouzení nejnižší vnitřní povrchové teploty a možnosti povrchové kondenzace kritických stavebních detailů
 • posouzení difúzních vlastností stavebních konstrukcí – bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry, návrh parozábrany
 • řešení dvourozměrného a trojrozměrného teplotního pole stavebních detailů a posouzení tepelných mostů (modelování stavebních detailů v programech AREA - Svoboda software, FLIXO) 
 • posouzení tepelné stability místností v zimním a letním období, návrh clonících prvků a zasklení, posouzení akumulačních vlastností konstrukcí
 • návrh a posouzení skladeb konstrukcí mrazících a chladících skladů

 

 Výše uvedené činnosti nabízíme v rámci níže uvedených služeb:

 • odborná konzultace (pro různé účely zpracování)
 • studie (pro účely předprojektové fáze i v průběhu zpracování projektové dokumentace)
 • technická zpráva (jako součást projektové dokumentace pro různé stupně stavebního řízení)
 • posudek soudního znalce ve spolupráci se soudním znalcem (Prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc., znalec ZT 1360/84 - stavebnictví se specializací pro stavební fyziku, tepelnou techniku, akustiku stavební a prostorovou, denní osvětlení)

   obra01.jpg

Suchánek s. r. o.

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

telefon: +420 605 513 322

info@petrsuchanek.cz

www.petrsuchanek.cz
office:                                                

Hybešova 308/61

Brno 

602 00

 

 

pobočka:                                              

Ořechovská 563

Křižanov

594 51

 


 

© 2010 www.petrsuchanek.cz

www stránky a optimalizace

Autograph - Admin NG