Osvětlení a oslunění staveb

Hodnocení denního osvětlení, oslunění, příp. zastínění staveb, místností a pozemků. Návrh osvětlovacích otvorů obytných, občanských a průmyslových staveb ve vztahu k zajištění hygienicky požadovaných světelných podmínek.