Denní osvětlení

Hodnocení denního osvětlení, příp. zastínění staveb, místností a pozemků. Návrh osvětlovacích otvorů obytných, občanských a průmyslových staveb ve vztahu k zajištění hygienicky požadovaných světelných podmínek.

  • výpočet a posouzení denního osvětlení v budovách dle ČSN 73 0580, příp. dle ČSN EN 17037
  • výpočet a posouzení sdruženého osvětlení v budovách dle ČSN 36 0020
  • návrh velikosti osvětlovacích otvorů (oken, světlíků) z hlediska denního, popř. sdruženého osvětlení
  • vyhodnocení vlivu novostavby na změnu úrovně denního osvětlení v okolní zástavbě
  • návrh osvětlovacích otvorů (oken, světlíků) průmyslových a zemědělských objektů při zajištění požadovaných světelných podmínek v interiéru
    expertní a specializované posudky pro účely stavebního řízení
  • studie zastínění
  • posudek soudního znalce


view-modern-office