Oslunění (proslunění, zastínění)

Hodnocení oslunění, příp. zastínění staveb, místností a pozemků. Návrh osvětlovacích otvorů obytných, občanských a průmyslových staveb ve vztahu k zajištění hygienicky požadovaných světelných podmínek.

  • výpočet a posouzení celkové doby proslunění obytných staveb dle ČSN 73 4301, ČSN EN 17037
  • výpočet a posouzení celkové doby proslunění pozemků sloužících k rekreaci v okolí obytných staveb dle ČSN 73 4301, ČSN EN 17037
  • analýza oslunění v rámci hmotové studie
  • expertní a specializované posudky pro účely stavebního řízení
  • studie zastínění
  • posudek soudního znalce


low-angle-shot-facade-white-modern-building-blue-clear-sky